HIGH Honors

Mathieu Auclair (Canada), Alexis Avramtchev (Canada), Yan Bouchard (Canada), Chuyun Chen (China), Sibei Chen (China), Oliver Crawford (Hoosick, NY), Felicia Harris (Roscoe, NY), Aleksandar Kirilov (Serbia), Julia Kopala (Bennington, VT), Bin Kuang (China), Andrew Lusignan (Canada), Chengyang Miao (China), Seung Jun Pai (Korea), Daisy Perez (Eagle Bridge, NY), Mengjia Qi (China), Hanjing Shi (China), Xin Wen (China), Hongzhou Yan (China), Stephen Yetto (Bennington, Vt)

Honor

Benjamin Adrion (Petersburg, NY), Owen Allan (Canada), Felix Anctil (Canada), William Belec (Canada), Dannick Breton (Canada), Riley Burns (Petersburg, NY), Andrew Crawford (Hoosick, NY), William Daniel (Canada), Jingjing Fan (China), Damian Figueira (Canada), Wei Huang (China), Anne Keane (Norway), Brandon Kloc (Petersburg, NY), Eric LeBlanc (Canada), Mingshen Li (China), Xiang Lu (China), Yang Lu (China), Qihong Luo (China), Samuel Mix (Canada), Vincent Rousseau (Canada), Taylor Schnoop (Hoosick Falls, NY), Ege Sekmen (Turkey), Casim Shaikh (Canada), Binghang Sheng (China), William Stewart (Canada), Dapeng Sun (China), Fandi Sun (China), Miho Suzuki (China), Mikael Vallerand (Canada), Benjamin Viens (Canada), Kaixi Wan (China), Xifan Wang (China), Li Xu (China), Sanding Yi (China), Hao Han Zhang (China), Yujia Zhu (China)Advertisement